Keliakiayhdistysten ruskaretki Iso-Syötteelle

Aika: 12.-16.9.2022
Paikka: Ma 12.9. -Pe 16.9.2022 / 5 päivää

https://matkamakela.fi/tuote/ruskamatka-iso-syote/

Liitteet