Historia

 

Pohjois-Savon keliakiayhdistyksen historiaa

koonnut Sirpa Miettinen kokouspöytäkirjoista ja toimintakertomuksista 2011

·       Perustamiskirja on allekirjoitettu 23.4. 1991 Kuopiossa, yhdistys  rekisteröitiin

Pohjois-Savon keliakiayhdistys ry:ksi ja samalla oli myös hyväksytty säännöt.

Allekirjoittajina ovat Ilmari Kokko, Elli Kokko ja Liisa Hiekkala

·       Perustava  kokous on ollut samana päivänä Kuopiossa, Retkeilijäntiellä eli 23.4.1991

·       Päätettiin perustaa yhdistys, jonka kotipaikka on Kuopion kaupunki  ja

toiminta-alueena Kuopio, Varkaus ja Iisalmi ympäristökuntineen, lienee jo  silloin tarkoittanut Kuopion yliopistollisen sairaalan toimialuetta

·       Ensimmäisessä kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Ilmari Kokko ja hallitukseen valittiin Veikko Jokela, Veli Lyytinen, Tuula Heikkinen, Annikki Linna, Arja Jaakkonen ja Liisa Hiekkala

Perustavassa kokouksessa oli mukana  22 henkeä, nytkin täällä 20-vuotisjuhlassa mukana on heistä osa.

1.    Syyskokous 5.10.1991 Hotelli Savoniassa

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja jäsenmaksuksi vahvistettiin 100 mk, jota on esitetty Suomen keliakiayhdistykselle, on saattanut muuttua!

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Vepsäläinen muut jäsenet olivat hallituksessa

Markku Voutilainen (asiantuntija) Maija Pulkkinen, Alpo Pirinen, Arja Jaakkonen, Liisa Korhonen ja Riitta Nalli varajäseniksi  Maija-Liisa Jokinen ja Liisa Hiekkala. Kokouksessa oli ollut mukana myös Pirkanmaan yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Leskinen kertomassa heidän yhdistyksensä ja  Suomen keliakiayhdistyksen  toiminnasta. Tässä ensimmäisessä syyskokouksessa mukana olijoita oli ollut 46 henkeä. Kokouksessa oli myös päätetty hakea kuntien sosiaalilautakunnilta yhdistysavustusta toimintaan, 24 kunnalle  oli lähetetty kirje. Tulos oli laihanlainen.

Toimintasuunnitelma oli lyhyt ja ytimekäs 1991-1992

·       sääntömääräiset kokoukset

·       tarvittaessa johtokunnan kokoukset

·       tilaisuuksiin pyrittiin saamaan aina 2 asiantuntijaluentoa

·       jäsenistön aktiivisuuden mukaan muita tilaisuuksia

·       Tulo ja menoarvio vuosille 1991-1992

·       jäseniä 225x 10 mk=2250, suuntaa antava (ensin oli ollut 50 mk ja korjattu)

Jäsenmaksusta oli tullut varmaankin Suomen keliakiayhdistyksestä ohjeet, koska nyt jäsenmaksu oli pienempi kuin ensin esitetty.

 

Seuraavana vuonna kevätkokous Kys:llä  mukana 27 osallistujaa v. 1992

ja syksyllä  oli laajennettu johtokunnan kokous Varkaudessa osallistujia 18 ja siellä oli lääkärin luento.

 Syyskokous 2.11.1992 Lounas-Satamassa mukana 31 henkeä ja

Veikko Jokela valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Annikki Linna ja liiton puheenjohtaja Olavi Keyriläinen oli pitänyt esitelmän.

Tallinnan matkaa oli suunniteltu silloin loppuvuodesta ja tehty paitatilauksia varojen kerryttämiseksi.

1993 lopussa oli ollut jäseniä yhdistyksessämme 290 varsinaista jäsentä

 Suomen keliakialiitto on järjestänyt tukihenkilökoulutusta v. 1993

1994 kevätkokous mukana 31 jäsentä toimintakertomuksen mukaan vuoden

Syyskokous 1994 , puheenjohtajana  jatkoi Veikko Jokela ja mukaan tuli myös hallitukseen sitten myöhemmin seuraava puheenjohtaja Ari Auvinen

Toimintasuunnitelmassa on jo enemmän täydennystä ja toimintaa suunniteltu tarkemmin

·       arpajaisia,kirpputoria, myyjäisiä

·       Luentotilaisuuksia

·       Tukihenkilötoimintaa , maakuntaan suuntautuvia tapahtumia

·       Tiedotusta ja

·       Virkistystä liikuntaillat, retket Moilasen leipomoon tutustuminen ja Tallinnan risteily

1994 vuoden toimintakertomuksessa jäsenmäärä oli jo n. 300 jäsentä.

Kevät ja syyskokouksessa oli ollut myös tiedollista antia lääkäri Esko Janatuisen esitelmä Kauratutkimuksesta ja  hammaslääkäri Hanna Pajukosken luento Keliakia ja hampaat.

Keliakialiitto oli järjestänyt tukihenkilökoulutusta, mukana oli Imatralla meidän yhdistyksestä viisi henkeä.

Yhdistys oli osallistunut myös Suun terveys tapahtumaan omalla osastolla esittelemässä keliakiaa.

Vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen toiminnassa oli myös jo silloin oltu mukana.

Pikkujoulut  oli järjestetty jäsenistölle.

1995

Tukihenkilö koulutukseen oli osallistuttu. Johtokunnan kokouksissakin oli ollut aina vierailevia luennoitsijoita esim. Heleena Majander ravitsemusterapeutti KYS, ja silloin oli sovittu, että yhdistystiedotetta lähetetään KYS:n ravitsemusterapeuteille.

Jäsenmäärä oli  vuoden 1995 lopulla n. 320 jäsentä

Keliakialiiton hallituksessa oli Veikko Jokela

Luentoja oli ollut jäsenistölle kevät ja  syyskokouksessa aiheina: pitkä- aikaisairauden henkiset haasteet… sopeutuminen sairauteen ja keliaakikon ravitsemuksesta

Liiton järjestämälle risteilylle Turku-Tukholma, oli osallistuttu ja tehty yhteistyötä Pohjois-Karjalan yhdistyksen kanssa yhteinen kevätiltapäivä.

Jäsenistö oli käynyt retkellä Moilasen leipomolle ja tattariviljelmille Pieksämäelle. Teatteri ja  pikkujoulu jäsenille.

Jäsentietoja vuonna 1996 tilaston mukaan jm oli  330  vars 289 henkeä

Kevätkokous oli pidetty Iisalmessa, Evakkokeskuksessa, siellä lääkärin luento Keliakian viimeisimmistä tutkimuksista( Esko Janatuinen)

Tallinnan matka oli tehty 1996 touko-kesäkuun vaihteessa

Jäseniltoja  Kuopiossa useita ja siellä oli ollut aina joku aihe esim: ravitsemus ja kaura, jäsenistön tutustumisilta ja kokemusten vaihto, proviisorin luento vitamiinit ja hivenainevalmisteet, Hannele Airaksisen esitelmä: Keliakia ja perinnöllisyys

Moilaselle ja Virtasalmelle oli tehty retki.

Valtakunnallista keliakiaviikkoa oli vietetty. Oliko ensimmäinen silloin?

Dosentti Risto Julkusen luento ja gluteenittomien tuotteitten näyttely Kuopiossa 

Eri lehtiin oli saatu tietoa keliakiasta ja ruokavaliosta ja puheenjohtaja oli ollut myös paikallisasemalla radiossa haastateltavana.

Suomen keliakialiiton 20-vuotisjuhlaan oli osallistuttu.

1997

Toimintakertomuksen mukaan vuonna 1997 n. 350 henkeä, toimintaa oli ollut paljon ….jäseniltoja neljä. Keliaakikkojen kesäpäivät olivat Kolilla ja sinne osallistui 24 henkeä, keliakiaviikolla oli toimittu Kuopion torilla, Moilaselle ja Farinalle oli tehty syysretki mukana 38 henkeä.

Välillä ollut ehkä toiminnassa hiljaisempaa tilit oli tarkastettu vuodelta 1996 ja 1997 samoihin aikoihin ja viety käsitelty syyskokouksessa 24.10.1998, vuonna 1997 sihteeriä ei ollut alkuvuodesta 1997 ja tilinpäätöstiedot siirtyivät ja kevätkokouksen jatkokokouksessa oli päätetty, että tilit hyväksytään vasta syyskokouksessa.

Keliakiaviikolle oli osallistuttu ja tarjolla oli ollut Kuopion torilla tattaripuuroa.

Syyskokous oli ollut Kuopiossa ja siellä luento ja Semperin tuote-esittely

Syysretki oli suuntautunut jo silloin Moilaselle ja Farinalle retkelle osallistui  38 henkeä. Jäsen illat eivät olleet oikein toimineet ja seuraavalle vuodelle niitä päätettiin vähentää ja tarkoitus oli muilla toiminnoilla saada väkeä mukaan. Teatteri ja retki Ahvenanmaalle suunnitteille.

 

 

1998

Vuonna 1998 Johtokunta Veikko Jokela jatkoi edelleen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Sisko Rautiainen, Ari Auvinen varapuheenjohtajana

Kevätkokous oli jo maakunnassa Pielavedellä, mukana 31 henkeä

 

Seuraavassa kansiossa on tietoja  vuodelta 1998 jäsenmäärämme ollut vuoden 1998 lopussa  varsinaisia jäseniä n. 380 (455)

toimintakertomuksen mukaan yhdistys teki yhdessä P-Karjalan yhdistyksen kanssa Ahvenanmaan matkan mukana 24 jäsentä,

 22.8. 98 Moilasen Keliakialeipomon vihkijäisiin osallistui yhdistyksestä 47 henkeä.

Keliakiaviikolla oli ollut toimintaa Iisalmessa ja Kuopiossa torilla tattaripuuromaistijaiset ja myyjäisiin oli leivottu Marttaliiton tiloissa.

Teatterissa oli myös käyty Kuopiossa.

1999 toimintasuunnitelmassa

Ari Auvinen vaihtui puheenjohtajaksi vuoden 1999 alusta ja jatkoi vuoden 2007 loppuun

sen vuoden tapahtumista  ei löytynyt toimintakertomusta. Jäsenmäärä on vuoden lopulla ollut 442 jäseniä, varsinaisia 402 ja uusia liittyneitä 65 henkeä.

2000 vuosi jäsenmäärä vuoden lopulla oli  yli 400 varsinaista jäsentä

Toimintaa vuonna 2000

Kevätkokous Iisalmessa ja  syyskokous Pieksämäellä eri alueet huomioiden

Polkutoimintaan mukaan menivät Veikko Jokela ja Terttu Ihalainen ja taitavat olla sillä polulla edelleenkin ja jatkavat kokemuskouluttajina.

Retkiä tehtiin sinäkin vuonna Moilaselle ja Virtasalmelle pariinkin otteeseen.

Yhdistyksen väkeä osallistui Pohjois-Karjalan Pyhätunturin reissulle.

Valtakunnallinen keliakiaviikko näyttelyitä  Iisalmessa ja Kuopiossa Siilinjärvellä lääkärin luento keliakiasta. Kuopion torilla myyjäiset ja muurinpohjalettuja saatavilla.

Uusille jäsenille oli leivontaillat Iisalmessa ja Kuopiossa. Pikkujoulujuhla Runnilla.

2001  10. toimintavuosi.Juhlistettiin syyskokousmatkalla kakkukahveilla Moilasella.

·       Oma aluesihteeri aloitti toiminnan Milja Ojala

·       v. 2001  eduskunta hyväksyi erityisruokavaliokorvauksen, korvaus on  21 € ja maksu alkoi vasta 1.10.2002

·       88 uutta jäsentä liittyi yhdistykseen ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa 547 jäsentä

·       sääntömääräiset kokoukset kevätkokous Nilsiässä ja syyskokous Pieksämäellä Moilasen leipomolla

·       jäsentilaisuuksia teatteri/pizzailta ja retki Moilaselle ja Virtasalmelle ja luentoja

·       Keliakiaviikko 6. valtakunnallinen, näyttely Iisalmen kirjastolla, Iisalmessa, Siilinjärvellä, Kuopiossa ja Varkaudessa esittelyitä kaupoissa ja luento Kuopiossa

·       Terve -sos messuilla 2001 mukana liiton osastolla, osallistuimme myös Kiho-koulutukseen

·       Liiton järjestämiin tapahtumiin osallistuttiin ja liittohallituksessa meiltä oli varsinainen ja varajäsen

·       Toiminnan paino alkoi siirtyä enemmän tiedottavaan suuntaan yleisölle erilaisissa tapahtumissa

2002 toimintakertomuksesta kerättyjä tietoja yhdistyksen

11. toimintavuosi

·       muutto Kauppakadulta Tukipilarin mukana satamaan marraskuussa

·       1.10.2002 alkoi tulla keliaakikoille erityisruokavaliokorvaus kelalta 21 €/kk

·       jäsenmäärä vuoden lopulla oli 624 ja uusia jäseniä liittyi 77

·       järjestettiin nuorisojäsenille kysely toiminnasta, vastaus% oli 67,5 Iisalmessa saatiinkin nuorille järjestettyä tapahtuma

·       sääntömääräiset kokoukset pidettiin Leppävirralla  ja Hankasalmella

·       useita retkiä Moilaselle ja Virtasalmelle ja  Bomballe ja leivontailtaa, teatteria ja oopperaa jäsenille

·       Keliakiaviikko aihe” Keliakia- herkuttelu sallittu”, luentotilaisuuksia yhteistä ruokailua ja hallissa esittelemässä gluteenittomia tuotteita (Kuopio, Varkaus ja Iisalmi)

2003 toimintaa

12. toimintavuosi

·       uutena toimintana aloitettiin toimistolla päivystystoiminta j. kk:n 1. tiistai

·       kokeiltiin se vuosi kävijöitä oli vähän ja  todettiin, että suurin osa ottaa yhteyttä puhelimella tai s-postilla ja aluesihteeri oli samassa paikassa siihen aikaan

·       Jäsenmäärä vuoden lopulla oli 679 jäsentä ja 73 uutta jäsentä liittyi

·       sääntömääräiset kokoukset molemmat pidettiin Moilasella Pieksämäellä

·       jäsenistölle oli leivontailta, liiton kesäpäiville  osallistuttiin, pizzailtoja oli Kuopiossa ja Iisalmessa, jäsenmatka Tukholmaan, teatteri ja ruokailu pikkujouluohjelmana

·       Valtakunnallinen keliakiaviikko (8.) aihe ”Oma valvonta kuntoon”, Kuopiossa ja Iisalmessa Siilinjärvellä ja Varkaudessa ja Vehmersalmella oli erilaisia tapahtumia ja esittelyjä

2004 toimintaa

 13. toimintavuosi

·       ensimmäisiä ansiomerkkejä jaettiin yhdistyksen pitkäaikaisille toimijoille 3 kpl hopeista Ari Auviselle, Sisko Rautiaiselle ja Helvi Mäkeläiselle

·       vuoden kohokohta oli kevätretki Saarenmaa-Riika toukokuussa

·       jäsenmäärä oli vuoden lopulla 689 jäsentä ja uusia jäseniä liittyi 83

·       sääntömääräiset kokoukset kevätkokous Joutsassa ja syyskokous Moilasen leipomolla Pieksämäellä.

·       luento ja kylpyläreissu Kunnonpaikassa Hannele Karinen ”Keliakian seurannasta” ja jäsentapaamisia eri puolilla aluetta , pikkujoulu Iisalmessa teatterin merkeissä

·       Keliakiaviikko 9. teema ”Gluteenittoman leivän viikko” tilaisuuksia oli runsaasti 12 eri paikkakunnilla yhdistyksen esittelyä, toritapahtumaa, leivontailtaa x2 , kaupoissa esittelyjä x 5, tv esiintyminen paikallisessa tv:ssa ja kirjastossa näyttely, erilaisia lehtijuttuja myös

·       koulutusta tukihenkilöille ja tukipilarin kanssa yhteistyötä

·       yhdessä aluesihteerin kanssa keliakiahoitajien koulutuksessa

·       Elonkorjuujuhlissa teemana oli vilja, keliaakikon viljoista kertomassa

·       ”Asiakkaana keliaakikko” koulutuksessa mukana Iisalmessa ja Kuopiossa

·       tehtiin 1. keliakiakansio terveyskeskukseen

2005 toimintaa 14 toimintavuosi

·       uutta yhdistyksen omat www-sivut avattiin kävijöitä 1. vuotena oli 1600 kpl

·       Jäsenmäärä vuoden lopulla oli 764 ja uusia jäseniä liittyi 87

·       osallistuttiin ensimmäisille Keliakia messuille Helsingissä

·        luentotilaisuuksia, leivontatapahtumia, ostosretkiä, aluetapaamisia, kesäpäivillä Vuokatissa, liiton järjestämää koulutusta

·       10.valtakunnallinen keliakiaviikko ” Tunnetko gluteenittoman tuotteen” julkisuutta radiossa, tv:ssä ja lehdistössä 5 myymälä esittelyä (Kuopio, Varkaus, Iisalmi, Siilinjärvi ja Vehmersalmi) ja yksi leivontatapahtuma

·       yhteistyötä aluesihteerin kanssa eri tahoilla

·        

2006 vuodelta toimintaa 15. toimintavuosi ja Keliakialiitto 30 vuotta

·       Uusien sääntöjen hyväksyminen säännöt tulevat voimaan vuoden 2007 alusta

·       Moilastuotteiden kehittelyringissä maisteltiin uusia tuotteita, aistinvarainen arviointi 3x kokousten yhteydessä

·       jäsenmäärä vuoden lopussa 815 jäsentä uusia liittyi 62

·       kokousten yhteydessä retkiä Hankasalmelle ja Moilaselle ja Virtasalmelle

·       jäsentapaamisia Iisalmi, Nilsiä, letunpaistoa Kuopiossa, keliakiarastit ja luentoja, luentoja myös muille kuin keliaakikoille. Ruskaretki Muotkavaaraan ja liiton 30-vuotisjuhlaan Tampereelle

·       11. valtakunnallinen keliakiaviikko teema ”Arjessa ja juhlassa-keliakiatyötä 30 vuotta”

·       keliakiarastit ja luento liikunnasta juhlaruokakurssi ja juhlaruokailu x 3 Iisalmi, Kuopio ja Varkaus

·       ensimmäinen ensitietopäivä järjestettiin Kys:llä 31.10. 2006

Toimintaa vuodelta 2007 yhdistyksen 16.toimintavuosi

·       Yhdistyksen uudet säännöt otettiin käyttöön vuoden alusta.

·       jäsenmäärä vuoden lopussa oli 871 jäsentä, uusia liittyi 68 ja internet

·       sääntömääräiset kokoukset Kuopiossa ja Varkauden ABC:llä

·       ravitsemusterapeutin luento ja vesijuoksutapahuma, jäsentilaisuuksia eri puolilla aluettamme, koulutustilaisuus paloturvallisuudesta ja toiminnasta onnettomuustilantessa

·       Järjestimme Pohjois-Suomen kesäpäivät Kuopiossa Rauhalahdessa, osallistuneita oli 106 henkeä

·       12. valtakunnallinen keliakiaviikko  teemalla ” Tunnistatko keliakian?”

·       Olimme esillä apteekeissa Kuopiossa, Iisalmessa, Nilsiässä, Siilinjärvellä, Varkaudessa ja Vehmersalmella, uusi keliakian pikatesti oli esittelyssä mukana Varkaudessa oli myös lääkärin luento samasta aiheesta.

·       teatteri ja messumatka Tampereelle

·       yhteistyötä ihopäivän merkeissä

·       2.ensitietopäivä Kys:llä  joulukuussa

 

Toimintaa vuodelta 2008 yhdistyksen 17. toimintavuosi

·       puheenjohtajaksi vaihtui Sirpa Miettinen

·       toiminnassa pyrittiin lisäämään tietoa keliakiasta ja sen mukanaan tuomista asioista jäsenille, kaupan väelle ja oppilaitoksille.

·       tiedottamista keliakiahoitajille ja alueellisessa koulutuksessa                              

·       restonomiopiskelijoiden opinnäytetyöt: keliaakikon saamista ravintolapalveluista ja gluteenittoman ravintolaruuan laatukriteereistä yhteistyössä aluetoimiston ja yhdistyksen kanssa

·       Kauppojen kanssa yhteistyötä tuotteista ja uusien tuotteiden ottamisesta valikoimiin ja tuoretuotteiden lisäämistä valikoimiin

·       jäsenmäärä 923 ja uusia liittyi 74 henkeä nettisivuilla 2240 kävijää

·       toimintaa leivontakurssi, tutustumista mm Karjalan lennostoon, Marikon kasvihuoneisiin Kuopiossa ja taidemuseoon Lapinlahdella,naurujoogaan tutustuimme myös nauraen, virkistä muistiasi tapahtuma jäsenille

·       kv keliakiapäivä  17.5.teema ”Kateissa 75000 keliaakikkoa”diplomit luovutettiin Kys:n gastropoliklinikan väelle hyvästä yhteistyöstä ensitietopäivien järjestämisestä samoin Hannele Kariselle keliakiatutkimuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.

·       13.valtakunnallinen keliakiaviikko teemana” Matkustan ympäri maailmaa” matkailuteemaa eritavoin, yhteistyötä matkatoimistojen kanssa ja jäsenillassa.

·       keliakiahoitajien koulutusta aluetoimiston kanssa ja kokemuskoulutustilaisuus Savon ammatti- ja aikuisopistolla, yhteistyön kehittämistä

·       Yhteistyötä Savonian ammattioppilaitoksen kanssa, glueenittomien ruokien maistelu-ja keskustelutilaisuus opiskelijoiden kanssa, myös kertomassa opiskelijoille keliaakikkoasiakkaan näkökulmasta ruokailusta ja keliakiasta

·       kouluttautumista yhdistystoimintaan myös liiton järjestämää koulutusta

·       Jäsentilaisuuksia eri puolilla aluetta

Toimintaa 2009 yhdistyksen 18. toimintavuosi

 

·       jäsenmäärä vuoden lopulla 905 ja uusia liittyi 63 ja nettivierailuja oli 7516 kävijää

·       toiminnan kehittämistä liiton strategian mukaisesti

·       sääntömääräiset kokoukset Valamon luostarissa ja Varkaudessa

·       jäsenistölle teatteri x 2, jäsentapaamisia eri puolilla, tiedottamista uusista EU-säädöksistä,kaupan väkeäkin pyydettiin mukaan.

·       koulutuksessa mukana vertaistoiminta koulutus tukihenkilöille,ym yhdistystoimintakoulututa

·       lapsille puuhapäivä HOPLOPIssa

·       14. valtakunnallinen keliakiaviikko teema:”Pastat sekaisin”yhteistyössä Peeässän kanssa ruokailut Rossoissa ja keskustelut ravintolaväen kanssa turvallisesta ruokailusta ja oma- valvonnasta. Lisäksi tehtiin opastettuja kauppakierroksia 5 eri paikassa Kuopio  3, Siilinjärvi 2.

·       kaupan yhteistyökoulutuksessa mukana asiakkaana

·       Ensitietopäivä x 1/V

·       Tukipilarin ja aluetoimiston kanssa yhteistyötä

·       Liiton toiminnassa on hallituksessa toiminut Raija Kuisma ja vaalitoimikunnassa Sirpa Miettinen, liittokokousedustajia meillä neljä jäsenmäärämme mukaan.

Toimintaa vuodelta 2010, yhdistyksemme 19. toimintavuos

          Liiton strategian mukaisesti edetään                   

·       yhteistyön kehittämistä kirjeillä terveyskeskuksiin ja lääkäriasemille, yhdistysesite ja tietoa ensitietopäivästä

·       jäsenistö uusia liittyi 67 ja kokonaisjäsenmäärä oli 951, nettisivuilla vierailuja oli 5463, maksamattomia erotettiin 50 henkeä

·       sääntömääräiset kokoukset Kuopiossa Lounas-Salongissa ja Varkaudessa

·       jäsentilaisuuksia oli teatteri, keliakiaruokavaliokurssi kansalaisopistolla jäsenistöä tuettiin osallistumaan,aluetapaamisia jatkettiin nyt Juankoskella, suuhygienistiopiskelijat luennoivat keliaakikon suunhoidosta.

·       Keliakiamessut Tampereella jäsenmatkana ja lisäksi teatteri

·       yhteistyö keliakiatutkijoitten kanssa jäsenkirjeet koko jäsenistölle, että saataisiin tutkimukseen osallistuvia ”Entsyymeistäkö apu keliakiaan”, myös media kiinnostui ja haastatteli tutkijoita

·       messuilla olimme mukana esittelemässä yhdistystämme ja myymässä vispipuuroa

·       15.Valtakunnallinen keliakiaviikko teemana ” Hyvä kauppa

·       järjestettiin kauppakierroksia Iisalmessa, Kuopiossa ja Siilinjärvella ja Varkaudessa ja näyttely Vehmersalmella

·       kaupat ottivat meidät hyvin vastaan ja uusia tuotteita tuli kauppoihin

·       perinteinen ostosmatka Moilaselle ja Virtasalmelle syyskokouksen yhteydessä on tainnut tulla pysyväksi käytännöksi.

·       yhteistyötä liiton ja muitten järjestöjen kanssa esim asiakkaana keliaakikko-koulutus, ihopäivä järjestöjen yhteinen tapahtuma,

·       ensitietopäivä Kys:llä olemme siellä mukana ja on vakiinnuttanut asemansa 1 x /v

·       kokemuskouluttajia on yhdistyksessämme kolme

·       yhteistyö Savon ammatti-ja aikuisopiston dieettiopiskelijoiden ja opettajien kanssa, kerromme keliaakikon ruokavalion tarkkuudesta ja maistelemme opiskelijoiden tekemiä ruokia.

·       liiton toiminnassa mukana Raija Kuisma hallituksessa ja vaalitoimikunnassa Sirpa Miettinen, liittokokousedustajia meillä on neljä

 

Vuosi 2011 on yhdistyksemme toiminnan 20. vuosi ja juhlavuosi

Kiitos teille jäsenille yhteistyöstä vain yhdessä tekemällä saamme tuloksia aikaiseksi!